Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση 2019-2021.">
Πρωτοβουλίες Ψηφιακής Καινοτομίας ενάντια στον Κορονοϊό
?

OGP Greece Ideathon

Workshop για την επικαιροποίηση του

4ου Εθνικού Σχεδίου για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

Σας προσκαλούμε σε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:00-19:00 με αντικείμενο την αξιολόγηση και επικαιροποίηση του 4ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση 2019-2021.

To Εθνικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από κυβερνητικούς και άλλους φορείς για την προώθηση των στόχων της πρωτοβουλίας. Στοχεύοντας στην επικαιροποίηση του 4ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ειδικές συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το OGP Greece Ideathon, ένα μαραθώνιος δημιουργίας ώριμων παρεμβάσεων - δεσμεύσεων με στόχο τη βελτίωση του 4ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Εκτιμώντας το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από πολλούς φορείς της δημόσιας διοίκησης αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, προχωρούμε στη διοργάνωση της συνάντησης εργασίας όπου θα παρουσιαστούν οι νέες δεσμεύσεις και θα γίνει μία σύντομη αναφορά στην ενδιάμεση περίοδο του τρέχοντος Εθνικού Σχεδίου Δράσης, από την ομάδα του Ανεξάρτητου Μηχανισμού Αξιολόγησης του OGP. Επίσης, φορείς του δημοσίου που υλοποιούν υφιστάμενες δεσμεύσεις θα έχουν την ευκαιρία να τις παρουσιάσουν, καθώς και την πορεία υλοποίησής τους. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν επίσης φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών με συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.

To OGP Greece Ideathon είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την υποστήριξη οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, με στόχο τη βελτίωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση 2019-2021.

Σκοπός του είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φορείς του δημοσίου και της κοινωνίας των πολιτών αλλά και στους ενδιαφερόμενους πολίτες να επεξεργαστούν από κοινού ώριμες προτάσεις για δεσμεύσεις, μέ βάση τις απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Τι είδους ανοιχτά δεδομένα χρειαζόμαστε για τη βελτίωση της ποιότητας κάθε είδους δημόσιων υπηρεσιών και την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου;
  • Με ποιά εργαλεία και διαδικασίες μπορούμε να ενισχύσουμε την πολιτική ακεραιότητα και την λογοδοσία;
  • Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη δημόσια συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων;
  • Για τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19 η Κυβέρνηση και οι πολίτες μπόρεσαν μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες να συνεργαστούν χάρη στο πρώτο κύμα ψηφιοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών. Ποιές θεωρείτε ότι είναι οι επόμενες καίριας σημασίας παρεμβάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα;
Η συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα τηλεδιασκέψεων e:presence του Δημοσίου, και η σχετική πρόσκληση θα σας αποσταλεί με σχετικό μήνυμα. Η συμμετοχή σας θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση των στόχων της Ανοικτής Διακυβέρνησης.

Δείτε το πρόγραμμα του Workshop εδώ: Πρόγραμμα