Πρωτοβουλίες Ψηφιακής Καινοτομίας ενάντια στον Κορονοϊό
?

Διαγωνισμός Ανάδειξης Καινοτόμων Ιδεών - #COVIDhackGR

Ο διαγωνισμός είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει στόχο να αναδείξει νέες καινοτόμες ιδέες για την αντιμετώπιση των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας στις συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού.

Η παρουσίαση των προτάσεων που διακρίθηκαν θα γίνει την Δευτέρα 15/06

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και από αυτές θα αναδειχθούν αυτές που οδηγούν σε άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις.

Δράση Άμεσης Εφαρμογής Ώριμων Ψηφιακών Λύσεων

Σε διακριτή, ταχεία διαδικασία αξιολόγησης μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις τεχνολογικών λύσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού με στόχο την υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίες:

Είτε έχουν αναδειχθεί μέσα από άλλες διαγωνιστικές δράσεις (π.χ. hackathons), είτε αποτελούν ήδη ώριμες λύσεις με εξαιρετική τεκμηρίωση της δυνατότητας άμεσης ολοκλήρωσης, κλιμάκωσης και διάθεσης από ήδη υφιστάμενες παραγωγικές δομές.

Η παρουσίαση των προτάσεων που διακρίθηκαν θα γίνει την Τρίτη 2/06 στις 7μμ σε ανοικτή εκδήλωση μέσω του Διαδικτύου